วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2551

''เทคนิคการถ่ายภาพแบบประหยัดเนื้อที่''
อาจจะงงกันเล็กน้อย เพราะ พื้นที่สีขาวที่เห็นว่างๆ นั้น แท้จริงแล้ว มันคือ ภาพที่เกิดจาก

การถ่ายที่ตั้งใจให้สภาพแสงออกมา over มากๆ เพื่อลดรายละเอียดที่จะเกิดขึ้นบนภาพ
ส่งผลให้ภาพๆนี้ นั้น มีขนาดแค่ 178kb เพียงเท่านั้น เป็นการค้นพบที่แสนจะ ไร้สาระ ของ
ข้าพเจ้าเอง ที่บ่อยครั้งเปิดดูรูปที่ถ่ายไว้ด้วยความละเอียดสูงๆ แล้วเกิดอาการโหลดช้าพาเซ็ง
เลยถ่ายภาพนี้เพื่อเป็นการ หลีกหนีปัญหา ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ภาพนี้ถ่ายที่
-
ความละเอียด 9ล้านเมก้าพิกเซล
-
สัดส่วน 1:1 ขนาด 2992x2992
-filename R0013027
-RICOH GX200 นะจ๊ะ